Beroepsvereniging

Als therapeut ben ik aangesloten bij de VNRT = Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Een beroepsvereniging staat garant voor een goed opgeleide therapeut die zich bovendien moet blijven bijscholen. De beroepsvereniging stelt eisen aan de praktijk en praktijkvoering en heeft een klachtenreglement waar cliënten hun klachten kenbaar kunnen maken.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ / TBNG. Dit betekent dat ik als therapeut geregistreerd sta in het openbare register van RBCZ en de beschermde titel Registertherapeut BNG® mag voeren. Bij deze koepelorganisatie is het tuchtrecht ondergebracht.
Deze registratie is een voorwaarde voor zorgverzekeraars om mijn behandelingen (gedeeltelijk) te vergoeden. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u het beste uw polis raadplegen.

Als zelfstandig therapeut sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven.
Mijn Kvk-nummer is: 172763570000